Nasze laboratorium protetyczne dysponuje zintegrowanym systemem CAD/CAM służącym do szybkiego i precyzyjnego skanowania cyfrowych wycisków- od pojedynczego zęba aż po cały łuk. Technologia ta eliminuje mało komfortową konieczność pobrania od pacjenta wycisku, w oparciu o który odlewany był tradycyjny model gipsowy odwzorowujący uzębienie i na podstawie którego wykonywane było finalne wypełnienie ubytku. Dzięki możliwościom protetyki cyfrowej pacjent ma wyższy komfort oraz dużą oszczędność czasu, bowiem uzupełnienie braków w uzębieniu może nastąpić w trakcie jednej wizyty.

​ Zakres usług pracowni obejmuje prace pełnoceramiczne, prace cyrkonowe, korony i mosty na implantach oraz łączniki indywidualne.
Zapraszamy do współpracy gabinety stomatologiczne i pracownie protetyczne.