Tomografia cyfrowa zębów to forma diagnostyki 3D

Tomografia pozwala na szybkie i bardzo dokładne diagnozowanie pacjentów z jednocześnie minimalną dawką promieniowania.